Tam_kenhtruyenhinh

Sẽ tăng thêm 3 kênh truyền hình thiết yếu trong nước

Bộ TT&TT đang tiến hành xây dựng Thông tư quy định danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Theo đó, số lượng kênh truyền hình thiết yếu tăng thêm 3 kênh so với hiện tại.

Theo Dự thảo thông tư, danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu gồm 12 kênh phủ sóng toàn quốc và danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương gồm 63 kênh của 63 đài phát thanh truyền hình địa phương.
Thông tư này áp dụng đối với các đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình. Tiêu chí xác định kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu gồm: Kênh chương trình có tôn chỉ mục đích là thời sự – chính trị tổng hợp, gắn liền với giấy phép hoạt động truyền hình của đài truyền hình quốc gia, của các đài phát thanh, truyền hình địa phương; Kênh chương trình truyền hình do Nhà nước đặt hàng cung ứng dịch vụ công; Kênh chương trình truyền hình có nội dung chuyên biệt về quốc phòng, quốc hội, an ninh, tin thông tấn; Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số của quốc gia.
Theo dự thảo, danh mục kênh truyền hình thiết yếu có 12 kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc gồm: Kênh thời sự – chính trị tổng hợp VTV1, Kênh đối ngoại VTV4, Kênh tiếng dân tộc VTV5, Kênh thời sự – chính trị tổng hợp VTC1, Kênh VTC10-Netviet, Kênh phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng VTC14, Kênh nông nghiệp – nông thôn – nông dân (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC), Kênh truyền hình thông tấn Vnews (Thông tấn xã Việt Nam), Kênh truyền hình Công an nhân dân ANTV (Trung tâm Điện ảnh, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân – Bộ Công an), Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam QPVN (Trung tâm Phát thanh truyền hình Quốc phòng – Bộ Quốc phòng), Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam QHVN (Đài Tiếng nói Việt Nam), Kênh truyền hình Nhân dân (Báo Nhân dân).
Các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình có trách nhiệm cung cấp các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên các hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của mình, theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình.
Như vậy, Dự thảo Thông tư mới, số lượng kênh truyền hình thiết yếu tăng thêm 3 kênh so với số lượng kênh quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BTTTT. Trước đây, Bộ TT&TT quy định có 10 kênh truyền hình thiết quốc gia bao gồm: 4 kênh do VTV sản xuất là VTV1; VTV2; VTV4; VTV5; 4 kênh do VTC sản xuất gồm VTC1; VTC10; VTC14; VTC16; kênh VNEWS do TTXVN sản xuất và kênh truyền hình AnninhTV do Bộ Công an sản xuất. Cộng với 62 kênh truyền hình thiết yếu địa phương, tất cả có 72 kênh truyền hình thiết yếu.
Theo quy định của Chính phủ, các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia phải được cung cấp trên tất cả các hệ thống truyền hình trả tiền ở nước ta. Các hệ thống truyền hình khi cung cấp dịch vụ ở địa phương nào thì phải truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu của địa phương đó.
Theo ictnews.vn

Share this Post!

About the Author : dauthuso

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.